Reference Henrik Ahlers

“Jeg oplevede at jeg havde svært ved at finde gejsten eller en gnist ved livet, en gejst jeg ellers altid har haft og har været glad for….”

“Jeg valgte kurset ”Hogan Assessment System” fordi jeg i en alder på 54 og efter 20 år på samme – meget spændende og udviklende – arbejdsplads følte, at jeg havde behov at nogen ”rodede” rundt i mit hoved og satte nogle skarpe og nærgående spørgsmål omkring hvad der egentlig er mine kerneværdier og hvad der driver mig i mit arbejde og måske også lidt omkring mit privatliv. Jeg oplevede at jeg havde svært ved at finde gejsten eller en gnist ved livet, en gejst jeg ellers altid har haft og har været glad for. Mit privatliv kører på skinner, jeg har et fantastisk arbejde med mange udfordringer, som jeg har trivedes med at håndtere, jeg har taget en masteruddannelse i konfliktmægling for nogle år siden; så der burde ikke ”mangle noget”. Men det gjorde der. Og hvordan skulle jeg beskrive, finde eller kunne gribe det jeg gerne ville have ændret, og hvad var det egentlig?

Ved at tage testen og ved 2 efterfølgende meget dybtgående samtaler med Elisabeth Ungar blev der i den grad gravet og rodet godt og grundigt. Det var en fantastisk og i begyndelse noget skræmmende oplevelse ved i dialogen at blive ført rundt om så mange for mig vigtige emner, men ikke nødvendigvis en vigtighed jeg havde erkendt. Den erkendelse opstod i dialogen, ligesom jeg også kom til at mærke/erkende, at der var ting jeg troede havde stor betydning, men reelt var uden betydning og omvendt. De tre rapporter jeg fik gennemgået og efterfølgende har nærlæst flere gange var også lidt af en aha-oplevelse. Der var meget der ganske genkendeligt, men der var også en del udsagn, der først ved nærmere eftertanke og erkendelse viste sig at ramme (næsten, men ikke altid) plet. For mig var ”Values Report” nok den mest spændende af de 3 og den jeg har vendt tilbage til flere gange.

Hvis man vil med på en køretur ud i sig selv for måske at få sat skub i tankerne om hvor man egentlig vil videre hen i livet, og ikke blot vil have lavet en personlighedstest, så er dette kursus/denne test absolut en god mulighed. Jeg har i hvert fald fået mod på at søge videre efter den gnist og gejst, jeg oplever at jeg skal bruge. Og er kommet en del tættere på.

De bedste hilsener -og tak for en oplevelse, der har bragt mig en god del videre.“

Henrik Ahlers

Chefkonsulent, Akademikernes Centralorganisation