Referencer

“Arbejdet med Elisabeth var professionelt med dyb respekt for, hvad der er vigtigt for mig.”

Leder, Sundhedsvæsenet

“Elisabeth arbejder hurtigt og professionelt, og hun er dygtig til at lytte sig ind på vores ønsker og behov.”

Peter Bo Larsen

Sekretariatschef, Folkekirkens Nødhjælp

“Jeg vil kalde mine konsultationer med Elisabeth et samarbejde, hvor jeg tog noget med mig hjem hver gang.”

Gitte Schreyer

Coordinator, Faculty of law

“Jeg har fået et redskab til at arbejde mod et mere tilfredsstillende arbejdsliv.”

Anonym

“Jeg har endeligt fået sat ord på mine drømme, håb og ambitioner og er blevet hjulpet, når tvivlen og usikkerheden blev for stor.”

Anonym

“Spændende, lærerigt og inspirerende. Et meget personligt forløb med guidance til livets labyrint.”

It Specialist

Forsvaret

Lidt flere ord med på vejen

 

 

Individuel coaching og terapi

“Jeg var fagligt fortvivlet og i tvivl om min faglighed. Jeg var søgende og manglede hjælp til at få overblik og overskuddet tilbage og dermed få et solidt afsæt for mit fremtidige professionelle virke.

En ven anbefalede mig at opsøge Elisabeth Ungar. Min ven sagde også, ”vi kan godt ringe sammen, eller mailes ved om Elisabeth, men i bund og grund synes jeg bare, du skal ringe til hende. Hun gjorde en kæmpe forskel for mig.”
Læs mere

Sidsel Galatius

Cand. Mag. i Visuel Kultur

Jeg har været vidt omkring i mine coaching sessions hos Elisabeth, hvor vi bl.a. har berørt karriere, stress, ledelse og min personlighed. Fællesnævneren for mit forløb har været behovet for en udeforstående sparringspartner, der har kunne støtte mig i mit arbejdsliv og de mange udfordringer, jeg har som leder. 

Vi har talt om både små og store ting, men uagtet hvad jeg har haft på agendaen, er jeg altid gået fra vores sessions med konkrete værktøjer og handlingsplaner.

Det lyder måske som en kliche, men jeg er blevet klogere på mig selv, klogere på andre og klogere på, hvad jeg kan gøre. Jeg kan anbefale Elisabeth til alle ledere, der gerne vil udvikle sig og har brug for en kompetent og professionel sparringspartner”

Leder

Cowi

“Jeg var forvirret over var vej jeg skulle gå i mit arbejdsliv. Jeg kunne ikke mærke, hvad jeg havde lyst til og var bange for at søge nye veje. Jeg syntes ikke, jeg var god nok og havde ikke været jobsøgende i mange år. Jeg har fået klarhed over, hvad vej jeg kan søge job, hvordan jeg kan forberede mig til nye udfordringer og hvad der giver mig jobglæde. Jeg er blevet klarere på, hvad der skal til for at jeg ”tænder” på et job – på min drivkraft. Jeg har desuden arbejdet med at bryde med negative tankemønstre og åbnet op for at søge hjælp via netværk og venner. Arbejdet med Elisabeth var professionelt med dyb respekt for, hvad der er vigtigt for mig.”

Leder i sundhedsvæsenet

“Når jeg opsøger terapeut, er det når overblikket er væk, stressniveau er i ubalance og følelserne er i kaos. Elisabeth hjalp med at få fokus tilbage på det, der er vigtigt, ved hjælp af strukturerede samtaler og hendes blotte nærvær.

Enkle værktøjer hjælper for mig, og støtte til at løfte blikket fremad og det er Elisabeth dygtig til at få fokus på. Mest af alt fungerer disse samtaler med en person, der udstråler autencitet, professionel kompetence og masser af varme, og det har Elisabeth.

Det har været en udsøgt tid, som jeg vil anbefale til mine stressede kolleger. Jeg har fået overblikket tilbage og ikke mindst livsglæden. Det er et kontinuerligt arbejde, og Elisabeth hjalp med en god slagplan fremover.”

Mine varmeste anbefalinger gives.

Christina Bansen

Sagsbehandler , Forsikringsbranchen

“Efter en meget kritisk periode på mit arbejde havde jeg et par konsultationer med nogle psykologer, som gik meget fint og det var rart at sidde overfor nogen som lyttede.

Men da jeg sidst i mit forløb mødte Elisabeth Ungar, vil jeg nærmest kalde mine konsultationer ”et samarbejde”. Med hende fik jeg noget med hjem hver gang jeg tog derfra. Dels fik jeg nedfældet navne og referencer om emner, vi talte om, og som Elisabeth refererede til, dels fik jeg en håndlavet skitse, hvor jeg kunne se mig selv i min egen arbejdssituation, i helikopterperspektiv. Noget jeg ikke lige selv havde set, men som ramte plet. Og andre gange blev mit forløb skitseret, så jeg fik en visuel ”Aha”-oplevelse.

Jeg fik undervejs stillet nogle åbne spørgsmål, som gjorde jeg blev tvunget til at overveje flere kritiske ting omkring mig selv. Flere af Elisabeths udtryk tog jeg til mig, og bruger dem, både overfor mine kolleger, veninder, familie etc. Hun fik mig klart bevidstgjort, og i dag føler jeg mig afklaret.”

Gitte Schreyer

Coordinator, Faculty of Law

Kurser

“Vi har benyttet Elisabeth Ungar som tovholder på et lille projekt, hvis formål var at introducere medarbejderne til Assertiv kommunikation inden for voksen handicap området i Guldborgsund kommune. Elisabeth mestrer en meget professionel tilgang blandet med et fin evne til at møde de ansatte i øjenhøjde, således at emnet blev oplevet nærværende og relevant for alle.”

Bo Munksgaard

Områdeleder, Den Sociale Virksomhed Guldborgsund

“Det har været meget nyttigt, at få reflekteret lidt bredere over min kommunikation og mine ønsker og behov. Jeg har fået et stort udbytte og føler mig mere selvsikker”

Deltager

Assertiv Kommunikation, DJØF-kursus

Individuel coaching, inkl. testværktøj

“Jeg har fået afdækket mine stærke og svage punkter ifht. min arbejdssituation via testen “Individual Directions Inventory”, og jeg dermed har fået et redskab til at arbejde mod et mere tilfredsstillende arbejdsliv. Opfølgningen på testen var også god, da vi fik gravet et spadestik dybere ifht., dels hvad der motiverer mig på arbejdet og dels hvordan jeg kan skabe mere motivation.

Jeg synes, der har været en god dialog undervejs, hvor vi har nået et godt stykke på kort tid.”

Juridisk rådgiver, Københavns Universitet

“Det har været fantastisk spændende, lærerigt og inspirerende. Et meget personligt forløb med guidance til livets labyrint. Testen “Individual Directions Inventory” forærede mig et struktureret overblik over mig selv. Og coachingen gav mig konstruktive redskaber, specifikt designet til mine behov og jeg ved nu, hvor let jeg kan bruge mine stærke sider til at styrke mine svagheder.”

IT-Specialist, Forsvaret

“Hogantesten og den efterfølgende dialog med konsulenten, Elisabeth, gav mig virkelig god indsigt i både mine stærke sider og mine svage sider og i, hvordan jeg kan arbejde med at styrke de stærke sider og håndtere de udfordringer, som mine svage sider giver mig i forhold til mine opgaver og de mennesker, jeg arbejder sammen med.”

HR Chef i Staten

“Efter forløbet er jeg blevet klar over, hvilke barrierer jeg bærer med mig, og dermed kan jeg tage højde for dem og arbejde mere målrettet. Jeg vil anbefale test og samtaler til andre ledere, hvis karriere giver mulighed for et markant skift i fokus, men som er i tvivl om, hvilken vej, der skal forfølges.”

Leder, Københavns Universitet

Jeg valgte kurset ”Hogan Assessment System” fordi jeg i en alder på 54 og efter 20 år på samme – meget spændende og udviklende – arbejdsplads følte, at jeg havde behov at nogen ”rodede” rundt i mit hoved og satte nogle skarpe og nærgående spørgsmål omkring hvad der egentlig er mine kerneværdier og hvad der driver mig i mit arbejde og måske også lidt omkring mit privatliv. Læs mere…

Hvis man vil med på en køretur ud i sig selv for måske at få sat skub i tankerne om hvor man egentlig vil videre hen i livet, og ikke blot vil have lavet en personlighedstest, så er dette kursus/denne test absolut en god mulighed. Jeg har i hvert fald fået mod på at søge videre efter den gnist og gejst, jeg oplever at jeg skal bruge. Og er kommet en del tættere på.

Henrik Ahlers

Chefkonsulent, Akademikernes Centralorganisation

Psykologisk testning til rekruttering

“I Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) har vi haft stort nytte af Elisabeth Ungars ekspertise og ydelser, der hjalp os til at finde den rette person til at indtage posten som ny direktør for centret. Dertil er hun hurtig og behagelig, så det bliver ikke sidste gang”

Thorkild Høyer

Bestyrelsesformand, DIGNITY (tidl. RCT)