Find din balance

Føler du dig presset i din hverdag? Og kan du mærke at det er ved at være tid til at gøre noget ved det? 

Få hjælp til handtere din situation og genfind din balance.

Kontakt mig eller se mulighederne her. 

“Giv mig styrke til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting, jeg kan og visdom til at se forskellen.”

– Frans af Assisi

Kan du kende dig selv i nogle af disse stresssymptomer?

Fysiske

 • Hovedpine
 • Træthed
 • Svedture
 • Hjertebanken
 • Rysten på hænderne
 • Svimmelhed
 • Indre uro
 • Hyppig vandladning
 • Hyperventilation
 • Forværring af kronisk sygdom
 • Forhøjet blodtryk

Psykiske

 • Hukommelsesbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Rastløshed
 • Opgivenhed
 • Tankekaos
 • Manglende lyst til socialt samvær
 • Lav selvfølelse
 • Irritabilitet
 • Nervøsitet
 • Angst
 • Tvivl om egen præstationsevne
 • Depression

Adfærdsmæssige

 • Søvnløshed
 • Tilbagetrukkenhed
 • Manglende engagement
 • Vredesudbrud
 • Glemsomhed
 • Ubeslutsomhed
 • Irritabilitet
 • Social isolation
 • Nedsat præstationsevne
 • Øget brug af
  stimulanser, medicin eller alkohol
 • Sygefravær

Så skal du være opmærksom på, om dit sind og din krop er ved at fortælle dig noget. Stress er et tydeligt signal til dig om, at noget ikke er, som det skal være. Det er vigtigt at reagere på sine stresssignaler. De kan være svage i starten, men hvis ikke du reagerer på dem tidligt, kan de vokse sig større og udvikle sig til sygdom. Stress er den alarmklokke, som fortæller dig, at du skal tage din situation, dit arbejdsliv og liv alvorligt.

Individuelle samtaler kan være en god støtte til, ikke bare at stoppe stressen i at udvikle sig, men at bruge den som et afsæt til at nye – og nu nødvendige – beslutninger mod mere trivsel og balance. Du får støtte til at få indsigt i det, der stresser dig, hjælp til at håndtere din situation og støtte til at skabe forandring.

 

Fokus på balance og værdier

Stress kan handle om mange ting. Det kan handle om faktorer i arbejdslivet, så vel som i privatlivet – og i balancen mellem arbejdsliv og privatliv.

Overstiger de daglige krav (fra arbejdet, dig selv, andre) dine oplevede ressourcer (evner, kompetencer, tid eller energi), i en given periode, kan det være årsag til stress. Den helt store synder er typisk uklare forventninger og uklare succeskriterier, der kan gøre det svært at navigere og forårsage stress.

Stress kan dog også handle om meget andet og dybereliggende. Når vi oplever stress, har det ofte også noget at gøre med vores livsværdier og de principper, vi står for. Hvis disse værdier ikke får plads eller krænkes, kan det være anledning til stor frustration. Det kan fx dreje sig om værdier vedrørende respektfuld og ligeværdig kommunikation, personlig frihed, kvalitet eller etik og moral.

Jeg arbejder med håndtering af stress, men også med forebyggelse og skabelse af balance. Du behøver ikke at føle dig syg for at gå i gang med at passe på dig selv. En større bevidsthed om din arbejds- og livssituation, dine værdier, dine ressourcer og muligheder, vil kunne være med til at skabe balance, øge din trivsel og dermed forebygge stress.

 

Det vil du opleve

Jeg arbejder anerkendende, løsningsorienteret og udforskende i forhold til dine tanker, følelser, reaktioner og handlinger. Jeg tager udgangspunkt i dig og din situation og taler løbende med dig om, hvad der fungerer bedst for dig. Min arbejdsform går ud på at hjælpe dig med at blive klogere på dig selv og din oplevelse af stress, såvel som på dine grundlæggende værdier og tanker bag din adfærd. Jeg retter særligt fokus på dine ønsker om trivsel. Dette vil sætte dig bedre i stand til at handle ud fra, hvem du ønsker at være. Som hjælp til at holde fokus vil vi i fællesskab opstille konkrete mål og finde konkrete løsninger, du kan handle aktivt på.

Længden af forløbene tilpasses individuelt og efter behov. Møderne foregår typisk med ca 7-14 dages intervaller i starten, hvorefter intervallerne kan blive længere, afhængigt af din situation. En samtale varer typisk 1,5 time, hvilket jeg anbefaler for at skabe ro og fordybelse.

Hvis din udfordring er arbejdsrelateret og du har lyst til at involvere din arbejdsplads, kan du finde mere om Individuel Coaching gennem din arbejdsplads lige her. Eller du kan høre, om de har en psykologordning i forbindelse med stress – afhængigt af hvor du er og hvad du har brug for.