Find din retning

Bliv afklaret med hvad du brænder for, og hvilke skridt du kan tage for at nærme dig det.

Find et samtaleforløb her . Eller kontakt mig og jeg kan hjælpe dig igang.

 

“Don’t be pushed by your problems. Be lead by your dreams”

Genfind din drivkraft

Samtaler med fokus på din retning omhandler afklaring af din indre drivkraft og støtte til personlige valg i liv og arbejdsliv.

Det er en hjælp til udvikling og handling – både i rolige stunder med tid til eftertanke, såvel som i situationer præget af forandringer, som fx. afskedigelser, fratrædelser eller omstruktureringer, hvor afklaring og valg er en nødvendighed.

 

Samtaler om drivkraft kan bl.a. være brugbart i situationer hvor…:

5

du mangler motivation i dit liv og arbejdsliv

5
du har brug for at genfinde kontakten til dig selv og dine styrker igen
5
du gennemgår forandringer i dit arbejdsliv og skal navigere i dem
5
du overvejer ledervejen eller andre nye, eller velkendte, veje i karrieren
5
du savner mening i dit arbejdsliv

Samtalerne er en mulighed for at stoppe op og handle aktivt på din situation og træffe de valg, der passer til dig og dit liv.

De er en vej til større selvindsigt omkring dine ønsker, dine mål og dine personlige værdier. Det er et rum til at opdage nye perspektiver, opnå indblik i dine ressourcer, og finde styrken til at sætte mål. Såvel som at handle ud dem. Det handler kort sagt om, at sætte en retning, konkretisere dine interesser og ønsker for fremtiden og få fokus på dine unikke styrker, på vej mod din ønskede fremtid.

I samtalerne får du støtte til at udfolde og udforske dit arbejdsliv, dine valg, dine værdier og muligheder, så du lettere kan prioritere i dit liv og handle ud fra disse prioriteringer.

 

Det du vil opleve

Ved første session får vi indkredset, hvad vi skal arbejde med og arbejde hen imod. Hvis ikke du har besluttet dig for et forløb, kan det også være her, hvor du i første omgang tager stilling til, om du ønsker én eller flere enkeltsessioner eller at fortsætte i et forløb. Såvel som jeg tager stilling til, om det giver værdi at fortsætte. Kort sagt, er det helt ok at nøjes med en enkelt samtale, hvis ikke kemien fungerer optimalt. Eller hvis du har fået, hvad du havde brug for.

Jeg anbefaler forløb, da det giver forudsigelighed, ro og fokus til dét vi skal tale om – og mindre fokus på rammerne.

Samtaler består først og fremmest af at gå ind i en struktureret dialog, hvor du skal blive klogere på dig selv ved at få talt dine udfordringer igennem. Min rolle vil på den ene side være støttende, inspirerende og undersøgende og på den anden side udfordrende med henblik på at tilbyde nye perspektiver på din situation. Mit psykologfaglige udgangspunkt hviler på en løsningsorienteret tilgang sammen med den nyeste retning inden for kognitiv terapi, kaldet ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Jeg holder af at gøre ting konkrete og adfærdsbaserede, hvilket er noget af det, mine kunder oftest giver udtryk for at kunne bruge til noget. Hvis det har din interesse, kan du få mere at vide om min tilgang i den første session – ellers er fokus på dig!

Samtalerne tilrettelægges individuelt. Møderne foregår typisk med ca 7-14 dages intervaller i starten, hvorefter intervallerne bliver lidt længere, afhængigt af det vi skal arbejde med og dine ønsker til forløbet.

Hvis din udfordring er arbejdsrelateret og du har lyst til at involvere din arbejdsplads, kan du finde mere om Individuel Coaching gennem din arbejdsplads lige her.

 

Et par udtalelser…

“Jeg var fagligt fortvivlet og i tvivl om min faglighed. Jeg var søgende og manglede hjælp til at få overblik og overskuddet tilbage og dermed få et solidt afsæt for mit fremtidige professionelle virke. En ven anbefalede mig at opsøge Elisabeth Ungar. Min ven sagde også, ”vi kan godt ringe sammen, eller mailes ved om Elisabeth, men i bund og grund synes jeg bare, du skal ringe til hende. Hun gjorde en kæmpe forskel for mig.”
Læs mere
Sidsel Galatius

“Efter en meget kritisk periode på mit arbejde havde jeg et par konsultationer med nogle psykologer, som gik meget fint og det var rart at sidde overfor nogen som lyttede. Men da jeg sidst i mit forløb mødte Elisabeth Ungar, vil jeg nærmest kalde mine konsultationer ”et samarbejde”. Med hende fik jeg noget med hjem hver gang jeg tog derfra. Dels fik jeg nedfældet navne og referencer om emner, vi talte om, og som Elisabeth refererede til, dels fik jeg en håndlavet skitse, hvor jeg kunne se mig selv i min egen arbejdssituation, i helikopterperspektiv. Noget jeg ikke lige selv havde set, men som ramte plet. Og andre gange blev mit forløb skitseret, så jeg fik en visuel ”Aha”-oplevelse. Jeg fik undervejs stillet nogle åbne spørgsmål, som gjorde jeg blev tvunget til at overveje flere kritiske ting omkring mig selv. Flere af Elisabeths udtryk tog jeg til mig, og bruger dem, både overfor mine kolleger, veninder, familie etc. Hun fik mig klart bevidstgjort, og i dag føler jeg mig afklaret.”

Gitte Schreyer

Coordinator, Faculty of Law