Presse

Herunder finder du artikler som jeg selv har andel i, samt artikler som jeg anbefaler at læse.

Ledelse: Flere går til erhvervspsykolog om karrieren

Se hele artiklen om ledere, der går til erhvervspsykolog – og få et lille indblik i min måde at arbejde på her.

“Naboens græs er altid grønnere…”

Se artiklen udført i samarbejde med DJØF om ønsket om karriereskift og de overvejelser, der kan være gode at gøre sig her (LINK).

Om prioritering og nærvær

I en tid, hvor vores opmærksomhed (og måske nysgerrighed) kræves flere steder fra. Her er et tip fra Harward Business Review om at bevare fokus: “Two Lists You Should Look at Every Morning – Peter Bregman – Harvard…”

Manglende balance mellem arbejds- og familieliv

Udvalgt tekst fra artikel “Fleksibilitet – et tveægget svær”, Instituttet for Fremtidsforskning (2004), af forfatter Bo Bresson.

“I Instituttet for Fremtidsforsknings tidssynsundersøgelse har vi spurgt, hvad befolkningen ser som det vigtigste i tilværelsen, og hele 70 procent svarer familien, mens kun fem procent svarer arbejdet. Hvis vi går ud fra, at folk har svaret ærligt og ikke bare politisk korrekt på dette spørgsmål, så ser vi, at der er en stor uoverensstemmelse mellem det, som man ser som det vigtigste i tilværelsen, familien, og det man bruger mest tid på, arbejdet. Langt de fleste efterlever simpelthen ikke denne prioritering kvantitativt. Og dette kan i høj grad medføre stress, fordi man på arbejdet har dårlig samvittighed over ikke at være der, hvor man ‘burde være’. Til gengæld kan den dårlige samvittighed også gå den anden vej. Man burde måske arbejde i stedet for at være til familiefrokost. I det hele taget kan modstridende og konkurrerende krav fra familie og arbejde have stor stressende effekt.”

Bo Bresson

Forfatter

En lang række undersøgelser fra ind og udland punkterer denne enten-eller holdning [arbejde eller familie] med dokumentation for bl.a. følgende fordele af balance mellem arbejds- og familieliv:

  • Markant reduktion af sygefraværet
  • Mindre stress
  • Øget produktivitet
  • Styrket kompetenceniveau
  • Bedre mulighed for at tiltrække og fastholde medarbejdere”

“Spørgsmålet er nu, hvem der har ansvaret for at skabe den rette balance mellem arbejdsliv og familieliv. Til dette spørgsmål svarer halvdelen af de adspurgte i tidssynsundersøgelsen, at balancen mellem arbejde og familie er den enkeltes ansvar, og kun én ud af 48 chefer og direktører svarer, at balancen mellem arbejde og familie er arbejdspladsens ansvar. Men alle undersøgelser viser jo, at vi bliver mere og mere stressede, og at stress efterhånden koster erhvervslivet uoverskuelige summer, så noget kunne tyde på, at vi ikke selv eller individuelt – er i stand til at tackle stress. Virksomhederne kan med fordel gribe ind og tage et medansvar. Det bliver en af fremtidens store udfordringer.”

Læs hele artiklen her. http://www.cifs.dk/scripts/artikel.asp?id=1014&lng=1