Elisabeth Ungar

Uddannet cand. psych. fra Københavns Universitet og er desuden autoriseret af Psykolognævnet.

Mine kompetencer og erhvervserfaringer ligger blandt andet indenfor flg. områder:

  • Coaching og workshops
  • Personlig udvikling af ledere og medarbejdere
  • Motivation og handlekraft på personlige værdier og mål
  • Assertiv Kommunikation
  • Supervision af rådgivende ledere og medarbejdere
  • Psykologisk testning

Jeg er empatisk, perspektiverende, løsningsorienteret og strukturet – så forvent at udføre konkrete handlinger i forlængelse af vores møder. 

Min baggrund

Jeg har en baggrund i konsulentbranchen, hvor jeg har arbejdet med lederudvikling og karriereudvikling ud fra et erhvervspsykologisk perspektiv. Her har jeg erfaring med undervisning, workshops, genplacering og individuel coaching. Jeg har igennem min karriere, bl.a. som chefkonsulent i Karriere- og Kompetencecentret i Djøf (Danmarks Jurist- og Økonomforbund), specialiseret mig yderligere i personlig coaching, supervision med ledere og medarbejdere, heriblandt jurister, advokater, dommere, økonomer, osv. Det har særligt været i forbindelse med udfordringer på arbejdspladsen, som afskedigelse, kriser eller konflikter, såvel som samtaler i forbindelse med mere overordnede karriereovervejelser og ønsker om personlig udvikling i arbejdslivet.

Derudover har jeg gjort meget ud af at efteruddanne mig. Jeg har løbende deltaget i individuel- og gruppesupervision, og jeg har også haft fokus på at opkvalificere mig gennem kurser af forskellig art, blandt andet inden for samtaleteknikker, psykologisk testning og mindfulness.

 

Min egen vej i arbejdslivet

Jeg startede min akademiske karriere i et sprogligt hjørne med en bachelor i Spansk, som jeg tog i forlængelse af diverse ophold i udlandet.

Læs mere…

 

Som selvstændig erhvervspsykolog arbejder jeg i dag med både ledere og medarbejdere, der ønsker mere mening, trivsel og personligt engagement i deres arbejdsliv. Min virksomhed består af erhvervspsykologiske ydelser i form af individuelle samtaleforløb og intensive kurser og workshops – og bygger på lysten til at støtte og udfordre den enkelte til at skabe et arbejdsliv, der hænger sammen med personlige styrker og preferencer. Mit ønske er at hjælpe flest mulige erhvervsaktive til at skabe personlig klarhed og således bedre overensstemmelse mellem arbejdsliv, kompetencer, værdier og drømme.

 

Hvordan kan jeg hjælpe dig? 

Måden jeg arbejder på i den professionelle samtale er funderet i flere forskellige teorier, heriblandt eksistentielle, narrative, løsningsorienterede og kognitive teorier. Dvs. at jeg, ud fra min psykologiske baggrund og din situation, arbejder med forskellige metoder og teknikker til at hjælpe dig med at blive klogere på dig selv og finde ind til dine ressourcer og værdier i dit liv og arbejdsliv. 

Jeg arbejder løsningsorienteret i den forstand, at jeg sikrer mig, at vi har et mål at arbejde hen imod. Selve arbejdet dertil gør vi i fællesskab. Min rolle vil være at hjælpe i retning af dine mål, skabe klarhed og træffe valg. Jeg er optaget af at beskæftige mig med det hele menneske. Derfor er balancen mellem det liv, du lever, og det (arbejds-) liv du ønsker at leve, i højsædet hos mig.

Har du behov og mulighed for det, er det desuden muligt at kombinere dine samtaler med en psykologisk test, der passer til dit behov. Jeg er certificeret i en lang række testværktøjer, der vil kunne give dig et klarere billede af, hvem du er, og hvordan du kan realisere dine potentialer.

Det var lidt om mig. Vil du vide mere om mine ydelser kan du finde dem i mine menuer øverst. Jeg tilbyder både forløb for virksomheder og private.

Er du interesseret i at høre mere, er du velkommen til at tage kontakt på elisabeth@ungar.dk eller på telefon 5045 0595.