Styrk engagementet

85 % af den samlede globale arbejdsstyrke er i følge Gallups “State og the Global workplace” (Jim Harter) uengagerede i deres arbejde – sådan en grad det årligt koster 7000 milliarder amerikanske dollars i tabt produktivitet!

Vil du undgå at være en del af denne statistik har du mulighed for at være med til at støtte din medarbejder i at genfinde sin drivkraft og bruge sine ressourcer rigtigt.

Se forløb her eller kontakt mig for en uforpligtende snak om dit behov.

Ønsker du…

5

At have reflekterede medarbejdere, specialister som ledere, der gør dét, de gør bedst? 

5

Medarbejdere der leder sig selv og tager et personligt ansvar for deres arbejdsliv?

5

At have konstruktive og fremadrettede medarbejderudviklingssamtaler?

5
At tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere?

 

 Engagement skal svinge fra medarbejder til medarbejder og i forskellige perioder.

Optimalt går interesser og personlig udvikling i arbejdslivet hånd i hånd med arbejdspladsens behov for talent og kompetence. Det er dog sjældens så enkelt. Ofte går værdifuld energi og ressourcer tabt i forkerte arbejdsopgaver, manglende personlig afklaring og dårlig kommunikation.

Individuelle samtaler er et redskab til at styrke dine medarbejderes personlige indsigt, udvikling og handlekraft. Og således pleje og frembringe individuelle og unikke ressourcer i virksomheden.

 

Hvornår relevant?

At benytte sig af en ekstern erhvervspsykolog kan være udbytterigt i mange situationer. Her er nogle eksempler:

5

Når personlige styrker og motivationen skal afklares – eller måske genfindes – med henblik på mere arbejdsglæde og bedre performance

5

Når der skal træffes valg mellem forskellige muligheder i eller udenfor organisationen, hvor personlig motivation, styrker og svagheder skal afdækkes

5

Hvis en medarbejder viser tegn på mistrivsel eller manglende fokus 

5

Ved ønsket om personlig udvikling

5

Ved ønsket om at støtte en medarbejder i at komme videre i arbejdslivet (internt som eksternt)

 

Hvorfor investere i din medarbejders personlige engagement? 

5

Bedre produktivitet: Mere motiverede medarbejdere giver både øget volumen, færre fejl og dermed bedre kvalitet

5

Opmærksomhed på, og indblik i, unikke ressourcer i virksomheden

5

Færre konflikter: Jo højere motivation blandt medarbejderne, jo færre gange er der uoverensstemmelser, der kan føre til konflikter

5

Mere kreativitet og innovation: engagerede hjerner tænker bedst!

5
Fastholdelse af ønskede medarbejdere gennem personlig og individuel opmærksomhed
5
Tiltrækning af talenter gennem virksomhedens aktive og personlige fokus på den enkelte medarbejder

 

Min mission er at hjælpe organisationer med at skabe de bedst mulige resultater gennem aktivering af medarbejdernes fulde potentiale. 

Midlet er, at skabe afklaring over egen drivkraft, potentiale, talent og muligheder. Målet er at gøre den enkelte bedre i stand til at handle engageret i sit arbejdsliv og performe bedre – både til virksomhedens og medarbejderens fordel.

Samtaler hos en erhvervspsykolog, i samspil med dialog med nærmeste leder, er desuden en måde at vise medarbejderne interesse for deres særlige rolle i organisationen. Dette skaber motivation i sig selv. På den måde kan den individuelle samtale understøtte fastholdelsen af gode medarbejdere og samtidig være med til, at den enkelte bruger sine ressourcer konstruktivt i organisationen.

Det er også muligt at arbejde med “Personligt engagement” i kursusform, hvis I ønsker et mere generelt fokus og gensidig inspiration og støtte.  Se mere om mine kurser her.

Kontakt mig gerne og vi kan tage en uforpligtende snak om jeres behov.