Personlig Drivkraft i arbejdslivet

Sæt fokus på den indre motivation!

Gennem afklaring af indre drivkraft og personlige styrker arbejder vi mod mere selvledelse og engagement. 

Kurset tager form af en workshop. Kontakt mig for en uforpligtende snak om jeres behov.

Workshop

Workshoppen henvender sig til medarbejdere, der har brug for personlig afklaring og inspiration til at bringe personligt engagement og egne ressourcer bedre i spil i organisationen.

Workshoppen giver den enkelte medarbejder mulighed for at udforske sit arbejdsliv ud fra hvad der driver og motiverer. Formålet er at komme nærmere, hvor man er stærkest og hvad man trives med i sit arbejdsliv – så man kan handle proaktivt på det og få det i spil i hverdagen.

 

Deltagerne går fra kurset med:

5

Afklaring af egne preferencer og karriereankre i arbejdslivet

5

Kendskab til personlige styrker og ønsker for fremtiden

5

Forståelse af eget ansvar for at skabe et engagerende arbejdsliv 

5
En påbegyndt handlingsplan for at skabe personligt engagement i sit arbejdsliv
5

Direkte og hensynsfuld sparring fra ligesindede på små intensive og trygge hold

Kurset er baseret på interaktionen mellem teoretiske oplæg, øvelser, refleksion og diskussioner i plenum.

Kontakt mig og vi kan tale nærmere om at tilpasse kurset netop jeres behov.