Det har været en tid med store omstillinger og en tid med refleksion og overvejelser om liv og arbejdsliv.

Jeg vil derfor dele et vigtigt budskab om LIVSMÅL og særligt om drivkraften bag disse. 

Jeg er stødt på en vigtigt video om emnet, som forklarer, hvorfor de  værdier og drivkræfter, vi navigerer efter er afgørende, når vi sætter mål i livet. Videoen er af lidt ældre dato, men stadig meget relevant.

I videoen forklarer et af mine forsker-forbilleder, Richard Ryan, Phd. og professor ved Institut for Positiv Psykologi ved University of Rochester, kort og godt om hvorfor nogle slags livsmål kan betragtes som sundere for os end andre.

Richard Ryan er et velrenommeret navn inden for motivationsforskningen og er en af ophavsmændene til den udbredte “SDT-teori” (Self Determination Theory), som er en paraplybetegnelse for motivationsforskning fra hele verden.

SDT er en kompleks og omfangsrig størrelse, men i denne video forklarer Ryan en central bid af den, nemlig vigtig viden omkring livsmål. 

Jeg vil her dele nogle af pointerne med dig, da vi her finder afgørende viden om at lade sig motivere af det rette.

Noget som er helt centralt i mit arbejde.

Jeg har desuden sat videoen ind nederst, hvis du selv vil høre Richard Ryan fortælle om det.

Indre og ydre Livsmål

Den seneste forskning i motivation peger på en væsentlig adskillelse mellem ydre og indre kræfter, som driver os i vores liv.

Når vi sætter os mål i livet, kan disse mål have forskellig karakter. Nogle livsmål er motiveret af faktorer, der læner sig op af vores sociale status og position i forhold til andre. Disse kalder han “ydre” motivationsfaktorer. Disse er faktorer som: 

– Økonomi 
– Popularitet/anseelse 
– Magt 
– Status 

Vores livsmål kan dog også være motiveret af faktorer som refererer til vores indre værdier og som trækker i en anden retning. Disse faktorer kalder han “indre livsmål” og referer til værdier som:

– Personlig udvikling
– Meningsfulde relationer
– Fællesskab 
– Sundhed

Forskellen på de to måder at sætte livsmål på er afgørende for vores lykkefølelse og balance i livet.

Ryan refererer i videoen til flere eksperimenter, hvor de har målt forskellen på de forskellige slags livsmål. Alle resultater viser, at når vi forfølger indre livsmål øger vi vores trivsel, vores følelse af selvaktualisering og vores vitalitet!

Når vi derimod forfølger ydre livsmål – alene – begynder der at dukke tegn op på mistrivsel som stress, depression og mangel på energi.

Desværre er vi mange, særligt i den velstående del af verden, som let lader os motivere af disse ydre faktorer. Og tit vil mere have mere. Det er helt naturligt og forståeligt, da vi gerne vil klare os godt, forsørge vores familier og leve et godt liv.

Problemet er (ud over andre problemer, det kunne give) at vi risikerer ubalance, stress og mistrivsel ved at fokusere på dette alene.

Derudover kommer, at når vi er i ubalance, læner vi os op af den (kortvarige) glæde, som vi jo ved penge kan give os. Vi gør endnu mere for at sikre os økonomisk velstand. Vi forbruger mere for at føle glæde. Man køber måske et eksklusivt ur, en ekstra rejse eller (lidt for meget) nyt tøj. Det giver selvfølgelig en umiddelbar gevinst, men kan også få os ud i en ond cirkel.

I følge SDT teorien er tricket at få de indre livsmål med os. Ikke at glemme dem på vejen mod økonomisk tryghed og uafhængighed og/eller prestige, men gøre det klart for os selv, hvad vi gør det for – på et dybere plan.

Det handler om værdier. Hvilke værdier ønsker vi at hædre og leve efter? Jo mere vi finder motivationen i faktorer, der rækker ud over de ydre faktorer, jo mere øger vi sandsynligheden for at leve et godt liv med glæde og balance.

Sæt sunde Livsmål

Her er 5 råd til hvordan, du kan sætte dig sunde og langtidsholdbare livsmål:

1) Se ud over dig selv og gør dig bevidst om dit “why” – hvorfor du grundlæggende gør, som du gør. Det som ligger ud over den økonomiske gevinst. F.eks. at du som advokat ønsker at skabe retfærdighed for en særlig gruppe mennesker eller du som leder i en medicinal virksomhed, brænder for at lave vacciner, der virker. Eller du som selvstændig vil ændre noget i verden. Dit “why” er din vision. Lad den drive dig i det du gør, fremfor blot at have den stående flotte ord.

2) Accepter at penge, anseelse og magt er helt naturlige drivkræfter, som der ikke er noget forkert ved. De fleste af os vil gerne tjene penge. Vi vil være uafhængige. Stå stærkt. Stå frem i flokken. Det har virket i mange år. Det er et naturligt evolutionært drive og en del af at være menneske. Vi lever dog en anden tidsalder nu, hvor der desværre ikke skal meget til, for at det tager overhånd. Pas på det ikke tager pladsen for andre, og måske mere væsentlige, værdier. Valget er dit.

3) Invester i fællesskabet – og i de gode relationer. Relationer har længe ligget på førstepladsen i kapløbet om, hvad der skaber lykke. Skab dem. Dyrk dem. Gør noget godt for andre – både i nære og fjerne relationer. Det kan være alt fra et kompliment til en kollega til en stor tjeneste for en god ven. At gøre godt, gør ikke kun andre godt, men også os selv. Når vi har travlt, kan vi komme til at skrue ned for relationerne. Prioriter dem istedet.

4) Al energi behøver ikke at være rettet udad for at sætte sunde livsmål. Dyrk din personlige udvikling. Sæt nogle personlige mål for din sundhed, fx at skrue ned for sukkeret eller få løbet de 10 kilometer, du længe har ønsket. Udfordr også gerne dig selv med at lære nyt, gøre ting anderledes og tænke i nye baner. Det holder dig skarp, nærværende og giver energi.

5) Afklar dig dine værdier, så dine livsmål stemmer overens med det, du grundliggende tror på. Som den du er. Hvad vil du stå for? Hvem ønsker du at være? Hvilket liv vil du være stolt af at se tilbage på? Dine værdier er dit kompas, som du kan bruge i gode tider, men særligt i svære tider, hvor det er vigtigt at holde sig målet for øje. 


Jeg håber, denne viden om motivation giver anledning til at stoppe op og tage et nærmere kig på, hvad der egentlig driver dig.

Har du brug for hjælp til dette, er du selvfølgeligt velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak, om jeg kan hjælpe dig. Du kan tage et forløb hos mig som privatperson, men mange kommer også gennem deres arbejdsplads, hvor et coachingforløb kan bevilliges.

Du kan, som altid, fange mig på elisabeth@ungar.dk eller 5045 0595.

Rigtig god fornøjelse med at sætte gode og indre motiverende livsmål!

De kærligste hilsner,
Elisabeth

Motivation & Lifestyles, Richard Ryan [17:34]
I videoen fortæller Ryan om forskningens resultater omkring indre og ydre livsmål